Bouwreizen

Samen bouwen aan een hoopvolle toekomst
Toen De Stiho Groep in 2001 haar 75-jarig bestaan vierde, werd niet gekozen voor een groot feest. Samen met Habitat for Humanity werden er door klanten, leveranciers en medewerk(st)ers 76 huizen gebouwd voor de armste bevolking in de Filippijnen. Het bleef, na de 76 huizen in de Filippijnen, niet bij dit project…

Onder de naam Joining Hands werkt De Stiho Groep aan de invulling van de balans tussen het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en haar maatschappelijke taak als bedrijf. Dit doen we door onze activiteiten uit te voeren met respect voor leefomgeving en milieu. We proberen die maatschappelijke taak ook buiten de directe invloedssfeer van onze activiteiten te vervullen. Door middel van een werkgroep van medewerkers, die projecten en activiteiten zoekt, selecteert en begeleidt onder de naam 'Joining Hands'. Dit betekent dat jaarlijks vele mensen de handen letterlijk uit de mouwen steken om mensen te helpen die het zoveel minder hebben.

Habitat for Humanity
Deze non-profit organisatie is in 1976 opgericht in de Verenigde Staten. Het doel is eenvoudig: armoede behuizing de wereld uit helpen. Habitat for Humanity ziet een huis als de sleutel voor het doorbreken van de armoedespiraal en heeft inmiddels meer dan 250.000 huizen gebouwd en is actief in ruim 90 landen. Meer dan één miljoen mensen hebben een eenvoudig, betaalbaar en veilig (t)huis gekregen.

Een hoopvolle toekomst
Een huis is meer dan een dak boven je hoofd. Een huis is een plek waar je tot jezelf kunt komen, waar je schoon drinkwater tot je beschikking hebt en een eigen toilet. Maar bovenal is een eigen huis een plek waar je tróts op kunt zijn. Een volwaardige plek in de gemeenschap en daarmee een veilige basis voor een hoopvolle toekomst.

Samen bouwen
Habitat werkt niet voor, maar sàmen met mensen in nood. Het initiatief om een huis te bouwen ligt bij de toekomstige huiseigenaren zelf. Habitat ondersteunt dat initiatief in de meest praktische zin. Gezinnen investeren gemiddeld 400 uur in de bouw van hun eigen huis én dat van anderen.

Zo bouw je niet alleen een huis, maar ook een gemeenschap. Door zélf te bouwen, krijgen gezinnen niet alleen verschillende vaardigheden onder de knie, maar leren ze ook wat het is om verantwoordelijkheid te dragen, effectief samen te werken en structureel te bouwen aan hun toekomst.

''Vandaag zijn 110 huizen opgeleverd. Morgen moet dat ook.’’

Niet geven maar delen Niemand krijgt een huis cadeau. Habitat verstrekt een renteloze lening die de huiseigenaren moeten terugbetalen. Dat betekent dat bewoners eigenaar worden van hun eigen huis en meebouwen aan dat van anderen. De maandelijkse aflossing is laag en afgestemd op het inkomen van de bewoners.

Vaak valt het maandbedrag lager uit dan de huurprijs van een krot. Met het geld dat maandelijks retour komt, investeert Habitat in nieuwe huizen. Habitat kiest bewust voor een structurele en duurzame aanpak, die mensen onafhankelijk maakt en een groeiend gevoel van eigenwaarde oplevert.

Het Habitat huis
Habitat huizen worden gebouwd met lokale bouwmaterialen en volgens lokale gebruiken. In ieder land zien de huizen er dan ook anders uit. Habitat houdt de kostprijs van haar huizen laag door te werken met vrijwilligers, toekomstige huiseigenaren, donaties en gesponsorde bouwmaterialen. Bovendien maakt Habitat heldere afspraken met (lokale) overheden.

Lopende projecten

Gerealiseerde projecten

Jij en Bouwreizen

2014: Een storm heeft in november 2013 de Filippijnen vreselijk beschadigd en er zijn veel mensen dakloos geworden. Hulp is hard nodig! Daarom heeft Stiho besloten om in samenwerking met Habitat for Humanity weer twee bouwreizen te organiseren naar de Filippijnen. Ze gaan met enthousiaste collega’s en een aantal klanten de handen uit de mouwen steken om huizen te bouwen voor deze zwaar getroffen medemensen.

Stiho gaat helpen in Cebu om te bouwen aan huizen. De eerste bouwreis met collega’s vindt plaats van 23 mei tot en met 1 juni a.s. De tweede bouwreis wordt georganiseerd voor onze klanten en is van 30 mei tot en met 8 juni a.s.

2011: Jubileum-bouw-estafette, samen met klanten, leveranciers en onze medewerk(st)ers, hebben we gedurende 8 weken, huizen gebouwd in 4 ontwikkelingslanden. Meer informatie: www.stiho85.nl

2007-2009: Binnen het project HOME hebben we 10 huizen en 15 aparte kamers voor meisjes gebouwd in Lesotho (Zuid-Afrika).

2006: 2 huizen gebouwd op het Filippijnse eiland Bohol. Inmiddels zijn hier ruim 250 huizen gebouwd.

2005: Een Bouwmaat bouwreis naar Sri Lanka en Ghana.

2004: Een speciale bouwreis, terug naar de Filippijnen. In het dorp Bayanihan, waar we al eerder 76 huizen gebouwd hebben.

2003: Huizen gebouwd in Ghana, India en Guatemala

2002: Verschillende huizen gebouwd op het Filippijnse eiland Bohol. Ook zijn er in dit jaar 4 huizen gebouwd in Manilla.

2001: 76 huizen gebouwd in Bayanihan, in de Filippijnen.

2000: Proefproject in Manilla waarbij 2 huizen zijn gebouwd.

Voor de komende bouwreizen zijn wij op zoek naar enthousiaste bouwers, die samen met medewerkers van De Stiho Groep de handen uit de mouwen willen steken, om deze mensen een kans te geven op een ander leven, een leven met een veilig dak boven hun hoofd. We zijn dus op zoek naar jou!

 Terug naar Joining Hands

Laatste Projecten